Superfinále florbalu

Jedno utkání rozhoduje o držitelích titulů Mistr České republiky ve florbale mužů a žen.  Není žádné příště, není možnost opravy! Jeden den! Jedno místo!

Klient
Český florbal
Web projektu

Průběh akce

Před akcí

Tvoříme návrhy na podobu celé scény pro daný ročník, které následně s vybranými dodavateli realizujeme. Připravujeme content list a tvoříme pregame a zápasové scénáře.

Během akce

Mimo režie celého eventu jsme po produkční stránce pro hladký průběh zajišťovali také služby a podklady pro moderátora, DJ a maskoty.

Show

Superfinále man

K Superfinále neodmyslitelně patří také jeho maskot Superfinále man, v jehož kostýmu naší animátoři baví fanoušky svými neotřelými kousky v průběhu celého finálového dne.

Jak vypadá Superfinále v reálu?